Fujian beats Nanjing to end two consecutive defeats in CBA

Fujian Sturgeons, Basketball, China
Sports
image