Pakistani cleric threatens Sikh pilgrims from visiting Kartarpur Gurdwara

Khadim Rizvi, Imran Khan, Pakistan, Kartarpur, pilgrims, Sikhs
World
image